Obezita u detí


Obezita u detí

Obezita u detí je čoraz väčším problémom modernej spoločnosti. Zatiaľ čo pred niekoľkými desiatkami rokov sa obezita u detí týkala hlavne západných „civilizovaných“ krajín, v súčastnosti sa stáva celosvetovým problém. Podľa štúdií a odhadov sa vyspelých krajinách vyskytuje približne 5 až 30% detí s nadváhou či obezitou. V Nemecku postihuje obezita 10% detí v predškolskom veku a 22% trpí nadváhou.

 

Slovensko nieje výnimkou a počtom obéznych detí dobieha západné krajiny. Obezita spolu s nadváhou však u detí niesu len estetickým problémom. Predstavujú hlavne zdravotné riziko prenášajúce sa do dospelosti jedinca kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť cukrovky, cievnych ochorení, ochorení srdca, pohybového aparátu a pod.

 

Príčiny obezity u detí

 

1. Genetika

Samotných príčin obezity u detí môže byť viac. Jedným z faktorov je aj genetika. Podľa niektorých štúdií, ak je jeden z rodičov obézny vzniká 50%-tná pravdepodobnosť vzniku obezity u potomka. V prípade obezity oboch rodičov, je pravdepodobnosť až 90%. Vrodená predispozícia k obezite je podmienená interakciou asi 250 génov. Tu treba zdôrazniť, že sa jedná o predispozíciu, teda niečo, čo môže vplyvom vhodných podmienok vzniknúť. Hlavnú úlohu tu hrá životný štýl rodičov ktorí sú obézny a vedie k obezite ich potomka ( príjem tučných, sladkých jedál, neodstatočný príjem vlákniny, nepravidelné stravovanie, príjem sladených nápojov, málo pohybu a pod.).

 

2. Nutričné faktory

Ako už bolo aj vyššie spomenuté hlavnú úlohu zohrávajú nutričné faktory ako vysoký príjem nevhodnej stravy či nápojov a tiež nepravidelné stravovanie či zlá príprava jedál. Zdravá životospráva dieťaťa (tak ako aj dospelého človeka) by mala tvoriť rovnováhu medzi energetickým príjmom a výdajom. Tu treba hlavne zdôrazniť, že za stravu, jej množstvo a kvalitu zodpovedá rodič. Obézne dieťa je obeťou stravovacích návykov rodičov! Treba si uvedomiť, že deti podvedome preberajú návyky rodičov.

 

3. Nedostatok pohybu

Nedostatok pohybu je v súčastnosti známou témou. Obezita detí je hlboko zakorenená práve v nedostatočnom pohybe. Moderné technológie, počítače, televízor a pod. sú pre deti prednejšie než pohyb. Bohužiaľ často je vidieť zo strany rodičov ignoráciu závislosti ich detí na týchto výdobytkoch techniky. Zo strany rodičov je v súčastnosti malý záujem o organizáciu voľného času detí. Pochopiteľne je nutné dodať, že rodičia často trávia podstatnú časť dňa v práci.

 

obezita u detí - genetika

 

Čo prináša obezita u detí ?

Problém obezity u detí často prenáša do dospelosti zdravotné následky v podobne vysokého cholesterolu, krvného tlaku, cukrovky či ochorení srdca a ciev. Medzi ďalšie závažné problémy patria ochorenia obličiek ktoré priamo súvisia s cukrovkou. V neposlednom rade obezita u detí spôsobuje rad ochorení pohybového aparátu od plochých nôh po rôzne deformity kostry.

 

Okrem fyzických zdravotných problémov je nutné poukázať aj na psychické problémy obéznych detí. Vyskytujú sa problémy v oblasti sebavedomia a sebauplatnenia, vo vážnejších prípadoch to môže byť depresia, emočná labilita a sociálna izolácia. V puberte sa jedná o vážne stavy. Keď sa dieťa stráni kolektívu a sociálnym aktivitám, je potrebné odborne zasiahnuť. Problém môže vyústiť napríklad do bulímie či naopak do nočného prejedania (potraviny vytvoria pocit spokojnosti).

 

 

Moje dieťa nieje obézne

obezita u detí spoločenská izolácia depresieRodičia často tvrdia, že ich deti niesu obézne, a ak aj problém priznajú radi dodajú „Z toho vyrastie“. Na zistenie obezity sa všeobecne používa BMI Index teda index telesnej hmotnosti. U dospelej populácie platí, že index telesnej hmotnosti stúpa priamo úmerne s vekom. U detí to tak nie je a preto je výpočet BMI zavádzajúci. BMI rapídne stúpa u detí v období batoľaťa, v predškolskom veku sa hmotnostný prírastok znižuje, a potom opäť narastá.

 

Aj to je dôvod, prečo sa pri deťoch používajú takzvané percentilové grafy. Avšak položme si otázku. Skutočne chcete počítať či je vaše dieťa obézne alebo je niekde na hranici? Myslíme si, že každý rodič, ktorý sa pozrie na svoje dieťa a pozná jeho stravovacie či pohybové návyky, musí tento stav odhadnúť. Obezita u detí je vážny problém ktorý by ste ako rodič nemali prehliadať či zľahčovať!

 

 

 

Ako vyriešiť obezitu u detí

V prvom rade nesmiete pred problémom zatvárať oči. Pokiaľ vidíte, že vaše dieťa konzumuje veľa stravy – hlavne nezdravej a má málo pohybu je nutné začať konať. Uvedomte si, že potraviny do domácnosti kupujete vy a spôsobom života ovplyvňujete dieťa tiež vy. Ak chcete pomôcť svojmu potomkovi musíte pomôcť aj sebe. Nemôžete po dieťati chcieť aby sa hýbalo a jedlo zdravo, keď vy sami to nedokážete. Jedine ak zmeníte celú túto filozofiu je možné dosiahnuť dobré a trvalé výsledky.

obezita u detí a šport pohyb

 

1. Pohyb

Hlavným problémom je takmer vždy nedostatok pohybu. Ak má dieťa už vážnejšiu nadváhu, mali by ste zvoliť športy ktoré nezaťažia toľko kĺby. Ide hlavne o bicyklovanie či plávanie. Potrebné sú denné aktivity. Najideálnejšie by bolo, zapojiť deti do športových aktivít v kolektíve. Dôležité je, aby dieťa bralo šport ako zábavu.

 

2. Úprava jedálnička

Táto zmena musí prísť celoplošne. Zmena jedálnička by mala prísť pre celú rodinu. Ak chodíte pravidelne s dieťaťom k starým rodičom je tiež nutné, aby ste im vysvetlili situáciu a váš zámer ktorý sa snažíte dosiahnuť. Je potrebné obmedziť množstvo cukrov v rôznej forme. Dnes na vás a vaše deti číha cukor takmer v každej potravine. Obmedzte sladkosti a hlavne sladené nápoje. Ak poskytujete dieťaťu peniaze na stravu ktorú si kúpi samo, strácate kontrolu nad jeho jedálničkom. Deti si radi kupujú čo im chutí a teda veci s obsahom cukru.

 

Snažte sa deťom pripravovať desiatu do školy sami. Dbajte na pravidelnosť stravovania – 5x denne v menších množstvách. Je nutné aby deti raňajkovali! V jedálničku uprednostnite ryby či hydinu pripravenú prírodným spôsobom. Obmedzte vyprážané jedlá. Ako prílohy pripravte zeleninové šaláty. Dôležitým je tiež pravidelný pitný režim. Ak si neviete poradiť sami, jedálniček vám môžu pomôcť upraviť špecializovaný výživový poradcovia v centrách po celom Slovensku. Sú špeciálne vyškolení aj pre prácu s deťmi.

 

3. Farmakoterapia

Použitie liekov sa pri obezite detí v žiadnom prípade neodporúča. Sú však prípady kedy je lieky možné použiť. Nutnosť použitia prípravkov však musí stanoviť lekár!

 

problém počítače - obezita u detí

 

Doba počítačov

Obezita u detí (a nielen u nich) ako vidíte vzniká hlavne v spojení zlá strava – málo pohybu. Tu by sme chceli apelovať na rodičov hlavne aby si všímali koľko času ich deti trávia pri televízore či počítači. Nieje vhodné im tieto technické výdobytky úplne zakázať. Je potrebné stanoviť isté časové pravidlá ktoré skrátia dobu strávenú pri počítači či TV.

 

Vaše skúsenosti

Máte doma obézne deti? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti. Ďakujeme.

 

 

Obezita u detí
5 (100%) 5 votes

Pridaj komentár