BMI index 2


BMI Index

Čo je BMI index alebo BMI výpočet?

BMI je skratka Body mass index čo je v preklade Index telesnej hmotnosti. Tento index hmotnosti je len jednoduchou kontrolou merania obezity. BMI index je dnes najčastejšie používanou metódou na meranie obezity no je nutné zdôrazniť, že sa nejedná vôbec o presné meranie. Výpočet BMI indexu platí pre priemerného dospelého človeka, neplatí pre deti, tehotné ženy, športovcov a mládež do 18 rokov. Váš presný BMI index vám pomôže vypočítať lekár, ktorý zohľadní pri počítaní viac faktorov než ktorákoľvek BMI kalkulačka na webe. Preto berte výsledok vypočítaného BMI indexu len ako orientačný.

Tabletky na chudnutie - TABUĽKA POROVNANIE

Vzorec pre výpočet BMI indexu

BMI = hmotnosť (kg) : (vaša telesná výška v metroch X vaša telesná výška v metroch)

Príklad : Zuzana váži 70 kíl a meria 175 cm čo je 1,75 metra. Hodnoty teda dosadíme do vzorca takto,

hmotnosť 70kg : (1,75 metra X 1,75 metra )

70 : (3,0625)

výsledok = 22,85

BMI kalkulačka

Aby ste sa nemuseli trápiť s výpočtom cez BMI vzorec, existuje kopa online BMI kalkulačiek, ktoré vám váš BMI index vypočítajú po dosadení vašich údajov. BMI Kalkulačka ktorú môžete vidieť nižšie zohľadňuje už aj váš vek a pohlavie. Jej výpočet BMI indexu je už teda o niečo presnejší.

Údaj, ktorý vám BMI kalkulačka poskytne je číslo, také ako v našom príklade napríklad 22,85. Toto číslo si zaradíte do nasledujúce tabuľky :

Jednoduchá tabuľka

BMI Hmotnosť Zdravotné riziko
0 – 19,9 podváha stredné
20 – 24,9 normálna hmotnosť nízke
25 – 29,9 nadváha stredné
30 – 39,9 obezita vysoké
> 40 extrémna obezita veľmi vysoké

Podrobnejší popis BMI indexu pre európsku populáciu

  • do 18,5: podvýživa. Čím je číslo menšie, tým viac sa približujete k podvýžive. Týka sa to predovšetkým trpiacich anorexiou či bulímiou. Telu chýbajú základné stopové prvky, čo sa prejavuje častými ochoreniami a celkovým oslabením organizmu. Podváha rovnako ako obezita prináša so sebou zdravotné komplikácie. Ak vám vyšiel index nižší ako 18,5 odporúčame vám konzultovať váš stav s lekárom.

  • 18,5 – 25: ideálna a zdravá váha. Človek s týmto BMI indexom by si mal svoju váhu udržať vhodnou stravou a dostatkom pohybu. Zdravotné komplikácie spojené s hmotnosťou sa v tejto skupine vyskytujú minimálne. Ak ste v tejto kategórií tak vám gratulujeme 🙂

  • 25 – 30: mierna nadváha. Ak ste v hraniciach tohto BMI indexu, máte zvýšené riziko vysokého krvného tlaku či srdcových ťažkostí. Tento index poukazuje na nesprávne stravovacie návyky, napríklad nadmerné konzumovanie večer a v noci, alebo nevyvážený podiel tukov a iných zložiek potravy. V tejto hranici sa nachádzajú ľudia so sedavým zamestnaním alebo spôsobom života.

  • 30 – 40: obezita. V tomto prípade ide o pomerne vážne zdravotné riziko. Patria sem ľudia so zlou životosprávou, minimálnym pohybom. BMI index v hranici od 30 do 40 už nieje možné ignorovať.

  • 40 a viac: ťažká obezita. V tomto štádiu je potrebná radikálna zmena stravovacieho režimu a návykov pretože je vážne ohrozené vaše zdravie. Ak sa nachádzate nad hranicou 40 a viac v BMI indexe, musíte radikálne zmeniť svoj životný štýl. Vzhľadom k vážnosti tohto stavu je nutné aby ste svoj postup konzultovali s vašim lekárom.

.

Zaujímavosť

Hranice hodnôt BMI indexu sa líšia pre rôzne rasy. Napríklad Aziati používajú o niečo nižšie hranice, za obéznych tam považujú už ľudí s BMI nad 27,5 a ako ideálne sa ustanovuje BMI v rozmedzí 18,5 – 23.

Zmerajte si obvod pása

Vzhľadom k tomu, že výpočet BMI indexu nieje presný, je tu druhá možnosť, ako zistiť, či máte nadváhu : meranie obvodu pása. Zo štúdií vieme, že obvod pása predurčuje mieru zdravotného ohrozenia. Pás meriame v najužšej časti, u mnohých ľudí je v najužšej časti umiestnený pupok. Najvhodnejšie je meranie vykonávať krajčírskym metrom. Počas merania nesťahujte brucho, buďte uvoľnený. Obvod si merajte nalačno.

Obvod pása Zvýšené riziko Vysoké riziko
Muži > 94 cm > 102 cm
Ženy > 80 cm > 88 cm

Ak spadáte do niektorej z rizikových kategórií mali by ste začať riešiť tento stav!

BMI index
4.1 (81.18%) 17 votes


Pridaj komentár

2 myšlienky “BMI index